English
 
 
 
بیواسید اولترا
 
 
ترکیب بافری اسیدهای آلی مخلوط در خوراک
 
معرفی اجمالی 

بیواسید اولترا مخلوطی ویژه از اسیدهای آلی متنوع و ترکیبات بافری آنها می باشد که موجب کاهش بار میکروبی خوراک می گردد و از این طریق میزان بار میکروبی نامطلوب به قسمت های پایین تر مجرای گوارشی را کاهش می دهد.

موارد کاربرد

اسیدی کننده های خوراک در راستای بهبود وضعیت بهداشتی خوراک مورد توجه می باشند. این ترکیبات می توانند رشد باکتریهای حساس به اسیدهای آلی را کنترل نمایند. این ترکیبات به دلیل فرار بودن و خورنده بودن، بصورت بافری تهیه می گردند که علاوه بر ماندگاری بالاتر، میزان خورندگی آنها نیز کاهش یابد. استفاده از اسیدیفایرها به دلیل اینکه در قسمتی از مجرای گوارشی فعالیت می نمایند که هنوز سایر افزودنی ها مانند پروبیوتک ها فعالیت خود را آغاز ننموده اند، می توانند اثرات چشمگیری در کنترل باکتری های ورودی به قسمتهای پایین تر مجرای گوارشی داشته باشند. مباحث متنوعی در این مورد مطرح می باشد که در صورت تمایل برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با بخش علمی تماس حاصل فرمایید.

مزایای مصرف

- کاهش مشکلات و بیماریها روده ای
- بهبود عملکرد
- کاهش آلودگی تولیدات
 
کد مطلب: 23